Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 22, 2020 in Kursy i szkolenia zawodowe |

Rodzaje rywalizacji

Rodzaje rywalizacji

Rywalizacja to termin dobrze znany. Wielu ludzi spotyka się z jego zastosowaniem na co dzień-w pracy, szkole czy w wielu innych sferach życia. Tak naprawdę nie jest to termin nikomu obcy, rywalizacja bowiem przyjmuje wiele różnych form i jej mianem określa się wiele różnych dziedzin życia. Należą do nich między innymi konkursy, olimpiady, przedsięwzięcia międzyzespołowe i wszelkiego rodzaju elementy wiążące się z dążeniem do określonego celu. Tak naprawdę jest ich zbyt wiele, aby móc wymienić wszystkie.

 

Rywalizacja polega przede wszystkim na tym, że biorą w niej udział przynajmniej dwie osoby, które często dążą do tożsamych celów, ale chcą je osiągnąć albo w pojedynkę, albo na korzyść swojej własnej grupy. Rywalizacja przybiera różnorodne formy i charaktery zatem nie zawsze możemy jednolicie jej określić. Czasem ma charakter całkowicie uczciwy, a czasem jest narzędziem w dziedzinie przebiegłości i sprytu. Nie zawsze związana jest z zasadą fair-play, gdyż pomimo, iż powinna ją cechować przed wszystkim praca jednej i drugiej strony to nie zawsze działania stron wiążą się z uczciwą pracą, a bardziej z kombinacją. Wiąże się niewątpliwie z determinacją w dążeniu do celu, ale nie zawsze posiada do tego w pełni uczciwe strony. Dla jednych bowiem rywalizacja będzie miała zupełnie racjonalny charakter-każdy musi pracować jak najlepiej, żeby osiągnąć swój cel, ale opiera się to tylko na wykorzystaniu uczciwych środków w postaci własnych możliwości i umiejętności.

 

Rywalizacja nie mająca charakteru typowo uczciwego często wiąże się trochę z zastosowaniem przez jedną lub obie strony pewnych taktyk, sztuczek czy strategii, które przybliżą je do wygranej. Kompletnie odbiegająca od przyjętych norm rywalizacja to wówczas taka, w której to z kolei nie liczą się żadne granice, zasady czy obostrzenia. W takiej grze wchodzą w grę wszelkie środki i nie ma to zazwyczaj dobrego skutku ze strony etycznej lub moralnej.Rywalizacja może być motywująca i rozwojowa, ale tylko w momencie, gdy obowiązują w niej określone reguły gry i zasady, które każda strona rozumie, w pełni akceptuje i praktykuje na każdym jej etapie.